Suka1708

ETH SCALPING BITMEX 15M

Giá lên
Suka1708 Cập nhật   
BITMEX:ETHUSD   None
Sáng sớm làm vòng nhẹ nhàng với tỉ lệ RR cực tốt nhé.
Hy vọng hộp 19x này trụ vững.
Cũng đến vùng mua Suka nhắc liên tục cả tuần nay rồi.

Chúc anh chị trading nhiều lợi nhuận.
Bình luận:
Dominance đang cố break out cản quan trọng mà nếu thành công thì sẽ tạo thành mô hình rất bullish, ascending triangle breakout. Điều này vô cùng bất lợi cho altscoin.

Chúng ta tạm thời huỷ hết lệnh liên quan đến altcoin
Bình luận:
Quyết định đứng ngoài đúng lúc sáng suốt quá.

Rơi sấp mặt.
Bình luận:
về râu tận 150 🤨
Biết rơi mà không dám SHORT.
Anh chị có tránh được rủi ro chứ ạ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.