Suka1708

ETHUSD bull-trap ???

Suka1708 Cập nhật   
BITMEX:ETHUSD   None
Sau hơn một ngày ETH sideway trong khung hẹp. Và chúng ta thấy trong tam giác lại xuất hiện mô hình IHS ( vdv ngược), cần có một nến đóng trên khu vực 214 thì sẽ nhìn thấy khu vực 22x. Suka thiên về phương án này hơn.

Còn không thì tam giác lưỡng tính thường tiếp tục xu hướng chính là trend giảm như mình đã cập nhập tuần trước rơi về vùng 205.xx và sw pingpong trong thời hạn, không trụ vững 205 lại nhìn về 19x.

Với những mô hình như này, khả năng đặt bẫy bull-trap là không nhỏ.
Đây chính là bẫy trong bẫy, anh chị trading cẩn thận Stoploss chặt chẽ khi ra vào lệnh nhé.

🥳
Bình luận:
Anh chị thì thấy sao ạ?
Bình luận:
Vừa cập nhập xong là y như rằng.
Bull Trap thiệt 😂
Bẫy trong bẫy mà.
Cây râu ngọt xớt.

Phe LONG yếu tim hết chưa.
Bình luận:
Done 19x 🥳
Bình luận:
Trap quá là trap. Về 150 thì không còn gì để nói. 😂
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.