BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Lệnh chờ mua ngày 9/5 đã khớp, giá vẫn đi theo xu hướng như dự đoán, tiếp tục giữ lệnh theo chiến lược ngày 9/5.

Ý tưởng liên quan