BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Lệnh chờ mua ngày 9/5 đã khớp, giá vẫn đi theo xu hướng như dự đoán, tiếp tục giữ lệnh theo chiến lược ngày 9/5.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.