HMCUONG

Xu hướng EthUSD H1 ngày 07/06/2019

BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
H1 đã quay trở lại theo xu hướng của khung thời gian lớn hơn, Giá sẽ quay trở lại test vùng 245.
chiến lược mua tại 245, mục tiêu 260, stoploss 236.