BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Dự kiến BTC sẽ đi ngang trong khung 10% trong vài tuần và alt sẽ có cơ hội tăng từ 30-60%. Cơ hội cho chúng ta kiếm lợi nhuận trong tuần này.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đã chạm TP