URIFX

@ETHUSDT #Daily => Còn giảm & chờ buy

Giá xuống
POLONIEX:ETHUSDT   Ethereum / Tether USD
ETH break mức giá quan trọng 400$-350$ và duy trì dưới mức giá này với wave impulse thì khả năng đi xuống nữa là rất cao.

Target:
Mức 200$ là target thứ 1.
Mức cận 100$ là target thứ 2.

Long term để quan sát: wave cuối này có thể tạo thành 1 ending wedge .
Bình luận: Mục tiêu 1 đạt.
Mục tiêu 2, với kịch bản ending wedge.