Ninh-Do

ETH Tiếp tục tăng

BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Như bài phân tích trước buy ETH tại vùng giá 113 target 141với lợi nhuận 20% đã hoàn thành. Hiện tại canh buy lại eth vùng 125 và target cho hết con sóng này là 169
Stoploss: 120