Phamdong1969

ETH/USDT đang hình thành một kênh tăng giá ngắn hạn

Giá lên
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
ETH trên đồ thị ngày các chỉ số còn xấu
Nhưng khung thời gian ngắn hơn như 4h, 1h các chỉ số kỹ thuật đều cho tín hiệu tăng giá
Đồ thị nến đang hình thành một kênh tăng giá ngắn hạn
Hỗ trợ của kênh giá này khoảng trên 155$ kháng cự của kênh này khoảng 179$ phá được vùng này sẹ lên 185$ và 192$