KentNT

Dự đoán ETH ngắn hạn

Giá lên
BITTREX:ETHUSDT   Ethereum / Tether
- MACD histogram đang dương tiến về vùng 0 rất đẹp
- Chỉ số RSI đang ở 37 dự định sẽ tăng lên test vùng 50
Bình luận: Khung 1h xuất hiện phân kì RSI giá sẽ điều chỉnh như hình
Bình luận: Đạt target rồi