KentNT

Dự đoán ETH ngắn hạn

Giá lên
KentNT Cập nhật   
BITTREX:ETHUSDT   Ethereum / Tether
- MACD histogram đang dương tiến về vùng 0 rất đẹp
- Chỉ số RSI đang ở 37 dự định sẽ tăng lên test vùng 50
Bình luận:
Khung 1h xuất hiện phân kì RSI giá sẽ điều chỉnh như hình
Bình luận:
Đạt target rồi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.