ZhaoboXBT

ETH KÈO NGẮN HẠN SÓNG 5

Giá lên
ZhaoboXBT Cập nhật   
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
ETH/USDT
Buy: 151
sell: 157-165
SL: 2-3%
Pl: 3.5-6%
Time: 2d
Bình luận:
Close

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.