stevengtrading

ETH giảm về vùng 2k4, 2k5 ngày 22/09/2021

BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
ETH đã xác nhận hình thành breakout khỏi neckline mô hình Vai - Đầu - Vai và tiếp diễn xu hướng giảm về vùng 2400 - 2500.

👉 Học thêm kiến thức giao dịch tại : nguyenthanhthientai.com

Steve Ng Trading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.