Frank2723

Đổ máu hay thay máu?

POLONIEX:ETHUSDT   Ethereum / Tether USD
Yếu tố cơ bản đang dẫn dắt thị trường bằng những thông tin từ các CP gần đây cho thấy tâm lý bất an của đa số NĐT. Cần có thời gian để reset lại hướng đi phù hợp hơn cho dòng tiền. Giống như kiểu "qua cơn mưa, trời lại sáng". Đây chỉ là nhận định cá nhân. Chúng ta cần theo sát diễn biết thị trường để ra quyết định cho phù hợp nhé.
Good luck.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.