dungsmc

Mức hỗ trợ cuối cho ETH ( ETHUSDT/ BITTREX)

BITTREX:ETHUSDT   Ethereum / Tether
Theo như biểu đồ ngày, ETH vẫn còn nằm trong trend giảm dài hạn.
mức hỗ cuối để ETH về và bung lên nằm ở : 391 USDT , theo dõi biến động khi RSI về sát biên độ 0, vào lệnh để đạt được profit tốt nhất
canh mua tại : 391, 455
take profit ngắn hạn : 637
thanks all