xuanhaimmoer

ETH/USDT - Tín hiệu đẹp

BITTREX:ETHUSDT   Ethereum / Tether
ETH chúng ta cần nhìn qua một vài dấu hiệu rất đơn giản để đánh giá về tiềm năng của nó.

ETH gần như chưa có 1 sóng hồi nào đã rất lâu rồi và hiện tại nó đang hình thành vùng mua tích lũy rất tốt

Có thể ngắn hạn sẽ có giao động 10% nhưng về trung và dài hạn thì có 2 target mục tiêu như trên hình

MACD 1 tuần đã cho thấy dấu hiệu của sự tăng mới, MACD cắt lên đường tín hiệu mà rất lâu chưa xảy ra

Chúng ta cùng chờ sự bứt phá của Ethereum - coin nền tảng tốt

LIKE để ủng hộ tác giả , thank you for all !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.