CafeTrade

ETHUSD 18/05 Mô hình giá nào sẽ xảy ra ?

BITTREX:ETHUSDT   Ethereum / Tether
ETH đang có 2 mô hình giá là mô hình vai đầu vai và mô hình tam giá cân trên chart Daily. Về trung hạn nếu giá phá vỡ mô hình vai đầu vai tại vùng 600-630usd thì nhiều khả năng giá sẽ giảm mạnh về vùng 450usd ( mũi tên số 1) . Còn nếu giá tăng lên phá vỡ đường trenline của mô hình tam giá cân thì giá sẽ test lại đỉnh cũ vùng 830usd ( mũi tên số 2). Tuy nhiên Bollinger Bansd đang cho tín hiệu đi ngang ở mức hỗ trực tại 630usd và mức kháng cự tại 830usd. Còn RSI thì đang ở mức quanh vùng 50. Do đó, trong thời điểm này thì chúng ta nên chờ đợi xem giá phá vỡ mô hình rồi mới giao dịch. Chúng tôi sẽ cập nhật xu hướng khi giá phá vỡ mô hình.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.