leminhphuong1

eth sắp kết thúc sóng 3

Giá lên
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
mốc 300$ cũng là vùng giá chạm mức fibo 2.618 so với đỉnh sóng 1. sóng 4 hồi về vùng 0.382 - 221$ (hoặc có thể sâu hơn ở mức giá 198$ - 0.5 fibo).
Mục tiêu sóng 5 giá có thể đến vùng 533$.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.