Dudoanthitruong

Dự đoán ETH 08-14/07/24.

BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️Dự đoán ETH 08-14/07/24. Bán tại 3.100. SL: 3.350. TP: 2.750.

⭐️Khuyến cáo: Chiến thuật trên chỉ mang tính tham khảo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.