Kgold_vn

ETHUSDT vẫn tiếp tục tăng trưởng nhưng cẩn thận

Giá lên
POLONIEX:ETHUSDT   Ethereum / Tether USD
Theo mình sự tăng trưởng gần đây của ETH là do sắp tới sẽ có đợt Hardfork, và các sàn giao dịch lớn đều hỗ trợ, dự kiến ​​diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến 18 tháng 1.

Khiến cho các nhà đầu tư đang thu mua vào ETH khá tốt. Tại thời điểm này vẫn có thể BUY vào, tốt nhất là nên SELL ở 180.
Nếu giá vượt 180, mà bạn vẫn chưa muốn bán, thì chỉ nên HOLD cho đến 210, chứ ko nên BUY thêm vào.

Cá mập luôn sẵn sàng để xả hàng.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.