Phamdong1969

ETH/USDT 4h đã hình thành kênh giảm giá

Giá xuống
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Trên đồ thị ETH khung 4h đã hình thành kênh giảm giá
Hỗ trợ tại 97$ và 80$