BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Em cũng ko biết nói sao nữa
E trade ít nhưng cũng lời ổn ổn nên share m. ng .
ETH tăng. Nên mua vào 525-534 ( trong khoảng này. AI bắt dc càng sâu càng tốt )

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.