hoanganhchu

Đà giảm mạnh của ETH theo chart W

Giá xuống
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
1. Giá và RSI xẩy ra tình trạng phân kỳ. Đỉnh sau RSI thấp hơn đỉnh trước, nhưng giá ngang nhau.
2. Giá và MACD: đường histogram đồng thời phân kỳ tương tự.
3. Biểu đồ giá theo mẫu hình 2 đỉnh.
4. Nến tuần xuất hiện cặp nến Nhấn chìm.

=> Ít nhất 4 dấu hiệu đồng pha tại khung dài hạn.

Gọi tôi là Chu !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.