hoanganhchu

Đà giảm mạnh của ETH theo chart W

Giá xuống
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
1. Giá và RSI xẩy ra tình trạng phân kỳ. Đỉnh sau RSI thấp hơn đỉnh trước, nhưng giá ngang nhau.
2. Giá và MACD: đường histogram đồng thời phân kỳ tương tự.
3. Biểu đồ giá theo mẫu hình 2 đỉnh.
4. Nến tuần xuất hiện cặp nến Nhấn chìm.

=> Ít nhất 4 dấu hiệu đồng pha tại khung dài hạn.