Phamdong1969

ETH có thể đã kết thúc giảm giá

Giá lên
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Trên đồ thị ngày : Giá ETH đã phá cạnh trên của tam giác giảm giá.
MACD đã cắt lên đường tín hiệu
RSI đaang có giá trị 44 và đi từ vùng 30 đi lên.
Trạng thái giao dịch kỳ vọng : chờ giá test lại đường trend giảm giá ngắn hạn thành công mới vào lệnh!