TranHoaiNam2111

Mua ETHUSDT Trung hạn

Giá lên
TranHoaiNam2111 Cập nhật   
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Mua ETHUSDT: (R:R=4.2)
Entry: 2315
Stop Loss: 2200 (5%)
Take Profit 1: 2800 (21%)
Cám ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi bài viết.
Giao dịch đang hoạt động:
Dời Stop Loss lên 2295 (1%)
Giao dịch đang hoạt động:
Dời Stop Loss lên 2396 (+3.5%)
Giao dịch đang hoạt động:
Chốt lời 1/2 vị thế ở giá 2630 (+13.6%)
Dời SL lên 2455 (+6%)
Giao dịch được đóng thủ công:
Đóng hết vị thế tại giá 2510 (+8.4%)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.