BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
- Đang hình thành mô hình Falling Wedge trong khung thời gian D1. Nhưng trong thời điểm hiện tại thì có thể nhìn thấy mô hình hai đáy được hình thành, trước khi phá vỡ mô hình Wedge . Mốc 150-164 là mốc hỗ trợ mạnh của cặp,, nếu muốn vào trang thái Long thì phải chú ý đến mốc này.