BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
ETH/USDT
Dư đoán sắp tới có thể hồi lên vùng 197 - 203 sau đó rớt tiếp xuống vùng 145$.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.