Thaiteamtrader

Ý tưởng giao dịch cặp ETHUSDT- @Thaiteamtrader

BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Xem khung W: nến tuần tạo 1 kênh giảm dần trong khu vực 1400$. Ngày hôm qua, giá đã tạo một đột phá trong kênh.
Xem khung H4:
Thị trường đang cố gắng tạo ra một cú break out mới từ vùng kháng cự hàng ngày và từ kênh tăng dần 4h.
Chúng ta có thể thấy một sự hồi quy để lấy thanh khoản mới và tạo ra một đột phá cho đến vùng cung tiếp theo trên khu vực 1600 đô la


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.