Whale-D

NHẬN ĐỊNH ETH KHUNG H4 21/5/2023

Giá xuống
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
- ETH đang trong vùng tích lũy 1780- 1846 cụ thể là mô hình Triagle (nêm nén)

-Bất kì h4 nào đóng trên 1847 giá tiến tới 1886 -191x. ngược lại bất kì h4 nào đóng nến dưới 1787 giá di chuyển về 1672 hoặc dump mạnh về 1446

- Lưu ý chỉ Short khi giá tiếp cận lại 1886 -191x.
chờ Long khi giá chạm hỗ trợ 1670

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.