Phamdong1969

ETH/USDT khả năng còn tăng thêm

Giá lên
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Cặp ETH/USDT trên đồ thị ngày đang cho xu hướng tăng. điểm quyết định nằm ở vùng 157 - 160$, vươt vùng này thì mục tiêu là 213$ ( Rất có thể có điều chỉnh nhe ở vùng 160$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.