ZhaoboXBT

Cập nhật ETH/USDT vẫn trong vùng sóng 5 ngày 7/1/2019

ZhaoboXBT Cập nhật   
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Cập nhật ETH/USDT vẫn trong vùng sóng 5 ngày 7/1/2019
Chúng ta đợi tt đi hết vùng sóng 5 trong ngắn hạn
Trung hạn vẫn giữ mức ổn định--> đi lên.
Bình luận: