ETH có dấu hiệu tăng tưởng trở lại,các vùng đã vẽ ra có khả năng chạm vào
Hiện tại đang có 1 số thông tin mỹ nga sung đột dẫn tới giá vàng và btc tăng về ngắn hạn thì btc ,eth sẽ tăng nhẹ sau đó đi ngang. mn nên tìm điểm chốt lời hợp lý.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.