ETH có dấu hiệu tăng tưởng trở lại,các vùng đã vẽ ra có khả năng chạm vào
Hiện tại đang có 1 số thông tin mỹ nga sung đột dẫn tới giá vàng và btc tăng về ngắn hạn thì btc ,eth sẽ tăng nhẹ sau đó đi ngang. mn nên tìm điểm chốt lời hợp lý.