BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Cập nhật ETH/USDT hiện tại vùng kháng cự mạnh ở khu vực giá 186$ , và chúng tôi nhận thấy giá có thể hồi quanh khu vực giá từ 170$-174$ mà khả năng này hiện tại vẫn không thuyết phục cho lắm .Nếu nến ngày không đóng trên mức giá 170$ thì chúng tôi tìm thấy mục tiêu cho đợt giảm giá mạnh này về khu vực 131$ để hoàn thành bó sóng giảm này .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.