Whale-D

NHẬN ĐỊNH ETH KHUNG H1 5/7/2023

BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
- Cấu trúc Eth đang là giảm ngắn hạn , tăng trung hạn .

-Các mức hỗ trợ mua tốt 1912 là mức giá tích lũy đã bị Breakout + hợp lưu EMA 144 . Ở đây nếu có áp lực mua mạnh , tín hiệu đảo chiều ở các khung thời gian nhỏ hơn thì canh Long.

- Về giá hiện tại đầu cơ khá cao nên 1945 -1953 là vùng kháng cự cho sự điều chỉnh tốt . AE chờ hồi về giá này canh SHORT

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.