Allin102

Phân tích ngắn hạn ETHUSDT sàn Binance ngày 14.2.19

Giá lên
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
+ Về phân tích kỹ thuật: ETH cho đà tăng tiếp theo lên 156 và 197$, stoploss ở 117$.
+ Về phân tích cơ bản: Ngày 27/2 ETH tiến hành nâng cấp mạng lưới constantinople chuyển từ POW sang POS. Việc này giúp ETH giảm đáng kể nguồn cung dẫn đến giảm tình trạng lạm phát, tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên đây là một nâng cấp rất lớn của ETH mà Vitalik đã chuẩn bị từ lâu, vậy nên khả năng đã có 1 lượng đa số miner ủng hộ ông ấy trong việc này. Về mặt khó khăn, 1 là,công nghệ mà ETH dùng trong POS là Casper và Sharding, đó là 2 giao thức mà ETH đi sau các đồng coin khác dẫn đến nhiều khó khăn, 2 là, sẽ có một bộ phận không đồng thuận việc chuyển sang POS dẫn đến chia tách mạng lưới, có thể dẫn đến việc hình thành 1 đồng coin khác nếu việc constantinople là không hoàn chỉnh. Tổng quan lại thì việc POS thành công sẽ làm tăng giá ETH.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.