dinhchien

Sắc xanh trở lại, kỳ vọng thị trường hồi phục

Giá lên
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
* Đêm qua thị trường toàn màu xanh với khối lượng Mua vào > 4 x MA (20).
- Đồ thị vốn hóa Total:
... Nến xanh khung Ngày vượt lên vùng kháng cự động (Moving Average 20 & 50)
>>> Kỳ vọng vốn hóa tiếp tục tăng lại mốc 1.000 tỉ USD.
- ETHUSDT:
... Nến xanh đã nằm trên vùng kháng cự động (Moving Average 20 & 50)
... 2 đường trung bình (Moving Average 20 & 50) đã cắt lên.
- BTCUSDT: tăng không rõ bằng ETH
... Nến xanh đã cắt lên vùng kháng cự động (Moving Average 20 & 50)
... Đường trung bình 20 cắt lên 50.
- LTCUSDT: Kỳ vọng lên vùng 61 - 64 USD
- DOGUSDT: kỳ vọng 0.063 - 0.068 USD