Phamdong1969

ETH/USDT 4h xuất hiện phân kỳ đỉnh

Giá xuống
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Trên đồ thị 4h ETH đã xuất hiện phân kỳ đỉnh
Nếu trong khoảng 2 ngày nữa mà giá không phá lên trên 160$ được thì mục tiêu là 124$