TungLionKing

ETH/USDT Binance Xu thế giá 18-03-2018 có nhiều dấu hiệu tốt

POLONIEX:ETHUSDT   Ethereum / Tether USD
Tại thời điểm này , thị trường đang chờ động thái mạnh mẽ từ Putin - Người dường như chắc chắn dắc cử. Giá ETH đang bị dìm rất sâu và có thể về tới mức 410$. đây là vùng hỗ trợ khá mạnh. Vào sáng mai sẽ có thể có sóng hồi khá mạnh mẽ nên có thể cân nhắc vào tại thời điểm này.

Trên khung Daily giá đang giao dịch dưới EMA rất xa . Cân nhắc dừng lỗ khi giao dịch dưới 360$