Ninh-Do

ETH cũng giống BTC

BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Với eth mình cũng có nhận định giống BTC . Chờ đợi vùng buy và mình sẽ update khi có diễn biến tiếp theo
-Buyzone: 89 91
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.