any913107

Liệu có điều chỉnh với ETH?

HTX:ETHUSDT   Ethereum / Tether USD
Xin chào, ETH đang sideway trong mô hình rectangle, đường giá có phân kỳ với RSI, Khung Daily chạm 75 quá mua. Mình cho rằng sẽ có điều chỉnh với ETH trong tgian sắp tới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.