Kenniex-SirLordEX

Triển vọng ETHUSDT 2 tuần

Giá lên
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Phân tích theo từng khung
khung ngày: ETH vẫn đang trong đà giảm
Khung 4H: vẫn xu thế giảm ngắn hạn
=> Đà giảm trung hạn vẫn được duy trì, nhung thời gian này đã dần tiến về tiệm cận phá trend rất cao
Khung 1H, đã có tín hiệu đà tăng ngắn hạn với sự bền vững, rất cần 1 cú Hick tạo sự bức phá cho 1 trend tăng dài hạn. Với đáy 168USD và đáy tiếp theo 195 thì hoàn toàn có thể kỳ vọng vào sự bức phá này với ngưỡng Stoplos 193usd và target 1: 260usd
RSI: Sau khi có tín hiệu Phân Kỳ lớn ở đáy 168 và xung lực vẫn còn trong xu hướng mạnh
Boligerband: Với ngưỡng MA20 tại 4H đang bị kháng cự nhẹ, nhưng vẫn nằm trong đà tăng (như PT ở trên) cùng với sự đồng thuận của Band dưới thì xu thế tăng chỉ còn là sớm muộn
Đường ADX , MACD , và ngưỡng FIBO đồng thuận với các phương án trên
Lưu ý: Thị trường trong nay, mai, sẽ có 1 tín hiệu tăng giảm rất mạnh, để ủng hộ đà mua 207.12 kỳ vọng giá lên (long) nên đặt STL 191.85 và canh gom mua giá đỏ

Đăng kí trực tiếp tại : https://khoahoc.kenniex.com/ hoặc liên hệ support trên website kenniex.com
link telegram
👉 Kênh lớp học trao đổi thảo luận : https://t.me/kenniexclass
👉 Channel chính : https://t.me/kenniexchannel
👉 Nhóm Support chính Kenniex : https://t.me/kenniexcom
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.