ZhaoboETH

Dự báo ETH ngắn hạn ngày 20-31/1/2019

Giá lên
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Dự báo ETH ngắn hạn 20-31/1/2019
Chúng ta chờ đợi sự bức vùng 125$ để tiến đến vùng 130$ là vùng giao chiến sóng c trong bộ sóng abc của sóng 4. Vùng này được phá vỡ đi lên 140-143$ chúng ta sẽ kết thúc sóng 4 trong xu hướng giảm 12345, để tạo xu hướng mới và trend mới 12345 (uptrend ngắn hạn). Tóm tắc chiến lược
- Buy: 122-123
- SL: 2-3%
- Sell: 130$ ( lực phá lực đi mạnh chúng ta tiếp tục nâng sl ôm lời đến 140-142$ sell)
- Pl: >= 5.7%-10%
-------