Whale-D

NHẬN ĐỊNH ETH KHUNG H4 26/4/2023

BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
-Eth cấu trúc đang giảm mạnh.

-Các vùng kháng cự cần lưu ý có 2 điểm
Điểm 1: Giá chạm 195x-197x mà có tín hiệu giảm, ta chờ cơ hội vào Short ở đây.

Điểm 2: test lại đỉnh cũ là 206x. Trường hợp này xảy ra khi vùng 195x -197x không trụ đc .

Về việc Long mình không Long giá này . Nếu bất kì nào đóng nến trên giá 1900 thì mình sẽ xem xét lại

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.