BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Với ETH trong ngắn hạn chúng ta thấy dấu hiệu hội tụ đáy ETh dự tính sẽ hồi và gặp cản ở vùng 129 đô
Mình dự đoán ETH sau khi đạt 129 đô tiếp tục giảm lại về vùng 121 đô tạo mô hình 2 đáy rồi tăng. Mất mốc 121 đô lập tự stoploss
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.