ZhaoboXBT

ETH cập nhật sóng 5/4 ngày 6/1/2019

ZhaoboXBT Cập nhật   
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
ETH cập nhật sóng 5/4 ngày 6/1/2019
Mua: Vùng 152-153
Sell: 158-166
SL: 2-3%
------------
Sau khi kết thúc sóng 4 trung hạn đợi thị trường hiệu chỉnh trung hạn sóng 5, dự kéo dài và kết thúc đầu tháng 2.
Bình luận:
150 đã không trụ vững chính thức kết thúc s5/4.
Bước tiếp theo chúng ta đợi HC như trên thông báo.
Bình luận: