LeTrongHoaiNam

Ethereum có thể giảm dài hạn về tới mức 300 USD

Giá xuống
POLONIEX:ETHUSDT   Ethereum / Tether USD
ETH rất khó có thể giữ giá cao như trước, bit thời gian tới có thể giảm hơn khiến giá ETH có thể rơi về bằng 50% giá hiện tại