levanlinhepi

16/01 - ETH đợi quá lâu

Giá lên
BINANCE:ETHUSDT.P   Ethereum / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
ETHUSDT.P

ETH đã đến điểm cuối của mô hình cờ tăng. Có những dấu hiệu tốt ủng hộ chúng ta đó là đáy giả ở F và mô hình Ww cân đối. Chúng ta có thể long ngay bây giờ hoặc đợi kết thúc phiên này. Đây là một kèo mà không có lí do gì để bỏ qua.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.