InsomniaTrading

Phân tích ETHUSDT (Binance futures) ngày 17.04.2020

Giá lên
BINANCE:ETHUSDT.P   Ethereum / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Xu hướng ngắn hạn của ETH vẫn là tăng, đáy tạo đỉnh gần nhất là khoảng giá quanh vùng 140 chưa bị phá.
Vì vậy kèo buy ETH là chủ đạo trong thời điểm này.
Chờ mua tại vùng hỗ trợ cũ quanh vùng giá 163,5$, trùng khớp với fibo mạnh 50.
TP 1 tại đỉnh cũ 174$, TP2 180 - 184$, stoploss 160$.
Have fun & safe trading!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.