levanlinhepi

15/01 - ETH chuẩn bị pump

Giá lên
BINANCE:ETHUSDT.P   Ethereum / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
ETHUSDT.P

ETH đang gần tới thời điểm tăng giá. Chúng ta có thể đặt lệnh chờ để trade theo setup phá vỡ kết hợp của Bob Volman.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.