kudangsung1201

Đồ thị ETPUSD ngày 12.4.2019

Giá lên
BITFINEX:ETPUSD   ETP / Dollar
Đồ thị ETPUSD khung D:
- Đường giá chưa xác nhận mạnh việc thoát khỏi xu hướng giảm, cần có sóng xác nhận đủ mạnh. So với các đồ thị alcoin khác ở thời điểm hiện tại, ETP chạy sau một nhịp, nhìn về quá khứ cho thấy giai đoạn tháng 11-2018 đồng coin này có biến cực kỳ xấu, bị xả ngộp.
- Kế hoạch giao dịch được đưa ra bên dưới, lơi thế của plan này là điểm stoploss khá gần.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.