FSFI

EURAUD- Cơ hội Mua ngắn hạn bằng mô hình Cypher ngay bây giờ!

Giá lên
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Eur/Aud- H1- Trong ngắn hạn thị trường đang đi ngang.
Tôi có một cơ hội mua tiềm năng để giao dịch trong ngày bằng mô hình Cypher .
Entry Limit: 1.57847.
Stoploss: 1.57583.
Target 1 dự kiến: 1.58270.
Target 2 dự kiến: 1.58518.
----
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đàu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.