hailnforex

EURAUD đánh xuống

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD đánh xuống khi giá hỗi về vùng kháng cự 1.661 có tín hiệu đảo chiều